Transmisja na żywo

GRUPY - Służba liturgiczna ołtarza

Tradycja służby liturgicznej wiąże się z historią naszej wspólnoty parafialnej. Na początku, służbę przy ołtarzu pełnili jedynie ministranci, dopiero w II poł. XX w. z tej grupy została wyszczególniona wspólnota ministrantów Słowa Bożego, zwanych powszechnie lektorami.

Zadaniem służby liturgicznej jest pomoc kapłanom w przygotowaniu liturgii, dbanie o jej piękno i właściwy przebieg, a przez uczestnictwo w niej i przebywanie blisko Pana Boga, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, uświęcanie się i pomoc w tym uświęceniu innym członkom wspólnoty parafialnej.

Zgodnie z wielowiekową tradycją służbę przy ołtarzu pełnią jedynie mężczyźni. Trzonem służby liturgicznej są chłopcy i młodzieńcy w wieku szkolnym. Zazwyczaj posługa trwa od 3. klasy szkoły podstawowej (kandydat) do klasy maturalnej włącznie. W tym czasie ministranci i lektorzy uczestniczą czynnie w niedzielnych i tygodniowych grafikach służeń, cotygodniowych spotkaniach formacyjnych (tzw. zbiórkach) i uroczystych asystach w ciągu całego roku liturgicznego.


Po ukończeniu obowiązku szkolnego, część młodych mężczyzn nadal służy przy ołtarzu starając się w miarę możliwości godzić posługę z pracą lub studiami. W ostatnim czasie do służby przy ołtarzu zaproszeni zostali także mężczyźni, którzy w przeszłości byli ministrantami, a którzy założyli już własne rodziny.

Opiekunem służby liturgicznej jest ks. Marek Pszczółka. Obecnie wspólnota liczy 15 ministrantów i 10 lektorów w wieku szkolnym. W wolnym czasie chłopcy uczestniczą w wycieczkach i turniejach - Wodny Park Tychy, Energylandia, Arena ZOLTAR, Gojump Park Trampolin, Kręgielnia - Solar Fitness Klub, turniej tenisa stołowego itp.Kurs dla nowych ministrantów zaczyna się zawsze we wrześniu i trwa trzy miesiące - serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do służenia Panu Bogu i Parafianom!Więcej zdjęć w GALERII.