Transmisja na żywo

GRUPY - Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest organizacją kościelną – publicznym stowarzyszeniem wiernych. Powołana została przez Papieża Piusa X na początku XX wieku. W naszej diecezji została erygowana przez biskupa Bielsko-Żywieckiego Tadeusza Rakoczego w dniu 21 listopada 1996 r., na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ojciec Św. Jan Paweł II określił Akcję Katolicką jako stowarzyszenie i mówił do członków Akcji tak : „ … macie obowiązek i prawo nieść ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla współczesnego człowieka i zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga”.

Akcja Katolicka działa w wielu krajach; w Polsce posiada struktury krajowe, diecezjalne i parafialne. Pola działania Akcji Katolickiej nie są ograniczone, może prowadzić działalność w wielu dziedzinach.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii został powołany przez bp. ordynariusza Tadeusza Rakoczego dekretem z dnia 29 września 1997 r. Równocześnie dekretem powołano ks. prob. Władysława Sieczkę na asystenta parafialnego (1997-2000r.), a Danutę Kliś na prezesa POAK (1997-2021 r.). Przed powołaniem POAK działała grupa inicjatywna AK, której przewodniczyli p. E. Kliś i p. M. Połoncarz. Po śmierci ks. prob. W. Sieczki asystentami parafialnymi kolejno byli ks. prob. Emil Dyrda (2000-2010 r.) oraz ks. prob. Kazimierz Grela (2010-2021 r.) Aktualnie POAK liczy 27 członków zwyczajnych i 4 członków wspierających. Prezesem jest p. Tadeusz Kóska, wice-prezesem p. Leszek Dybowski, skarbnikiem p. Barbara Dybowska, sekretarzem p. Danuta Kliś, zaś asystentem parafialnym, czyli opiekunem i duchowym przewodnikiem jest ks. prob. Andrzej Piotrowski.

Najważniejszym zadaniem dla członków AK jest formacja duchowa. Prowadzimy ją poprzez: częste uczestnictwo we mszy św., modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu, uroczyste obchodzenie świąt patronalnych, prowadzenie Drogi Krzyżowej, adoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego, uczestniczenie w rekolekcjach adwentowych, wielkopostnych i wakacyjnych.

Formację prowadzimy również poprzez czytanie Ewangelii, studiowanie nauki społecznej kościoła i dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, katechizmu, żywotów świętych. Na nasze spotkania zapraszamy ludzi (lekarzy, pedagogów, prawników, parlamentarzystów), którzy dzielą się z nami wiedzą i doświadczeniem w oparciu o społeczną naukę Kościoła. Poprzez formację umacniamy się w wierze i podnosimy swoją wiedzę religijną. Uczestniczymy we wszystkich działaniach kościoła lokalnego wspierając go modlitwą i wszelką potrzebną pomocą. Pamiętamy o modlitwach za kapłanów naszej parafii i naszej diecezji. Organizujemy dla parafian liczne pielgrzymki. Byliśmy w wielu sanktuariach w Polsce i pielgrzymowaliśmy po sanktuariach europejskich. Od 2011 roku aktywnie włączaliśmy się w organizację pielgrzymek parafialnych pod przewodnictwem ks. prob. Kazimierza Greli odwiedzając sanktuaria Europy, a w roku jubileuszowym byliśmy na audiencji Ojca Św. w Watykanie.

Dla dzieci i młodzieży naszej parafii od 21 lat organizujemy na szczeblu parafialnym Przegląd Pieśni Patriotycznej (organizowanym przez DIAK), który kończy się etapem diecezjalnym. Wiele sukcesów w tych przeglądach odniosły nasze przedszkola i liceum ogólnokształcące zajmując na szczeblu diecezjalnym czołowe miejsca.

Od 2002 r. przygotowujemy (co drugi rok) poczęstunek dla uczestników Mszy św. z okazji rocznicy poświęcenia Krzyża III Tysiąclecia na Hrobaczej Łące. Przez 14 lat przy finansowym wsparciu parafian i współpracy liceum, gimnazjum oraz innych placówek oświatowych organizujemy paczki świąteczne „Dar Serca” dla dzieci i młodzieży na Ukrainie, Litwie i Białorusi. Wspieramy charytatywnie polskie szkoły na Kresach. W ubiegłych latach gościliśmy w czasie wakacji dzieci i młodzież z Ukrainy i Białorusi. W 2020 r. na pamiątkę 100-lecia chrztu Św. Jana Pawła II przy wsparciu finansowym parafian, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz oraz władz gminnych przeprowadziliśmy renowacje grobu ks. prob. kapelana Franciszka Żaka - kapłana, który ochrzcił w 1920 r. Karola Wojtyłę.

Comiesięczną określoną kwotę pieniężną przeznaczamy na utrzymanie Domu Rekolekcyjnego AK w Jeleśni. Członkowie POAK współpracują z POAK w Kozach Gajach, Małych Kozach, Hałcnowie i Straconce oraz z innymi wspólnotami w naszej parafii. Uczestniczymy w miarę możliwości w różnych spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do nas. Spotykamy się w trzeci wtorek miesiąca po wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym. Każdy, kto chce żyć wiarą i jednocześnie wierzyć życiem – znajdzie u nas miejsce. Ciągle potrzebujemy nowych propozycji, nowych pomysłów i nowych rąk do pracy. Proponujemy najpierw współpracę, nie trzeba od razu deklarować swojego członkostwa w stowarzyszeniu, bowiem wymagany jest statutowo roczny staż kandydacki i dopiero po roku można podjąć decyzję o przystąpieniu do Akcji Katolickiej, bowiem w tym czasie możemy się lepiej poznać mając możliwość uczestniczenia we wszystkich naszych działaniach.

Chętnych serdecznie zapraszamy.