Transmisja na żywo

SAKRAMENTY - CHRZEST

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego." Mt 28, 19

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3,5).DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, dokładny adres zameldowania, stan)
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
  • zgoda na chrzest z obcej parafii, jeżeli rodzice mieszkają poza naszą parafią

Nauki dla rodziców i chrzestnych przed chrztem świętym odbywają się w kościele w II i IV sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej.

Sakrament chrztu świętego w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 12.30.

Roczek dzieci w III niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 12.30