Transmisja na żywo

SAKRAMENTY - Eucharystia

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim". J 6,53-56


MSZA ŚWIĘTA

niedziela
6.30, 8.00, 9.30,11.00, 12.30, 18.00
święta nakazane i zniesione
6.30, 8.00, 9.30, 15.30, 18.00
dni powszednie
6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Osoby chore i starsze mogą przyjąć Komunię świętą podczas wizyty duszpasterskiej chorych, która ma miejsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00.
Chorych należy wcześniej zgłosić w zakrystii podając imię i nazwisko chorego oraz dokładny adres zamieszkania.


Drugi raz w ciągu tego samego dnia możemy przyjąć Komunię świętą pod warunkiem, że ów drugi raz ma miejsce w czasie Mszy świętej, w której uczestniczymy.
Trzeci raz w ciągu tego samego dnia Komunię świętą można przyjąć jako wiatyk (Komunia podana umierającemu).