Transmisja na żywo

SAKRAMENTY - Namaszczenie chorych

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15).

List św. Jakuba stwierdza, że chorych należy namaszczać po to, aby ich zbawić i przezwyciężyć ich chorobę. Należy szczególnie troszczyć się o to, aby sakrament ten przyjmowali ludzie, którzy poważnie niedomagają z powodu choroby lub podeszłego wieku.


Sakrament można przyjąć powtórnie, jeżeli chory odzyska siły, a potem stan jego znów się pogorszy albo jeśli nastąpi pogorszenie w trakcie tej samej choroby.


Jeżeli schorzenie jest poważne, chory powinien przyjąć sakrament namaszczenia przed operacją chirurgiczną.


Ludzie starzy mogą przyjmować namaszczenie, kiedy czują się słabi, mimo że nie ma niebezpieczeństwa groźnej choroby. Zaleca się, by osoby takie przyjmowali sakrament namaszczenia dwa razy w roku, np. przy okazji odwiedzin kapłana z posługą sakramentalną przed świętami lub z okazji I soboty. Osoby takie należy zgłosić wcześniej w zakrystii.


Chore dzieci mogą przyjmować namaszczenie, jeżeli są już na tyle świadome, żeby sakrament mógł przynieść im pocieszenie.


Sakrament chorych można sprawować nad osobami nieprzytomnymi, lub takimi, które straciły zdolność posługiwania się rozumem, o ile jako chrześcijanie prosili o niego, gdy cieszyli się pełnią władz umysłowych. W sytuacji, kiedy chory nie może się świadomie wyspowiadać, sakrament ten gładzi grzechy. W innych warunkach do przyjęcia tego sakramentu wymagany jest stan łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego). Jeżeli ksiądz wezwany został do osoby zmarłej, powinien modlić się, prosząc dla niej o odpuszczenie grzechów i łaskawe przyjęcie do królestwa niebieskiego. W takiej sytuacji kapłan nie może jednak celebrować sakramentu namaszczenia. Jeżeli zachodzi wątpliwość co do tego, czy chory jeszcze żyje, ksiądz może udzielić sakramentu namaszczenia warunkowo.

W naszej parafii możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych istnieje w czasie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 9.00. Chorych należy zgłosić wcześniej w zakrystii podając imię i nazwisko oraz adres chorego. W sytuacji niebezpieczeństwa śmierci sakrament można przyjąć o każdej porze. W takiej sytuacji należy przyjechać po księdza pełniącego dyżur w danym dniu i poprosić o udzielenie sakramentu.