Transmisja na żywo

SAKRAMENTY - Pokuta

"Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane." J 20, 22-23

Nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół święty. "Nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien być pewny przebaczenia, jeśli tylko jego żal jest szczery" (Katechizm Rzymski 1,11,5). Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w Jego Kościele bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu (Por. Mt 18, 21-22). (KKK 981-982)

Spowiedź w parafii codziennie w czasie Mszy świętych

Dodatkowo przed I piątkiem miesiąca:
  • w czwartek przed I piątkiem miesiąca od 17.00 do 18:00
  • w I piątek od 15.00 do 16.00 oraz od 17.00 do 18.00.